ఆహ్వానము
17-08-2018-శుక్రవారం


భక్తులకు,ప్రజలకు తెలియ జేయడమేమనగా
బనగానపల్లె రవ్వలకొండపై వెలసిన శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత నరసింహస్వామి వారి ప్రథమ వార్షికొత్సవాన్ని పురష్కరించుకొని - ధ్వజ స్థంభ స్థిరప్రతిష్ఠ మరియు శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవము 17 ఆగస్జ్టు 2018 న నిర్వహించబడుచున్నాయి.
దర్శించండి-తరించండి
ఈ భక్తి కార్యక్రమములో పాల్గొనండి!
నరసింహస్వామి వారి దివ్య ఆశీస్సులు పొందండి. ఈ కార్యక్రమము సందర్భముగా జరుగు కార్యక్రమములకు కుల,మత తారతమ్యాలు,పేద,గొప్ప తేడాలు మరి ఏ ఇతర తారతమ్యాలు లేవు. అందరూ పాల్గొనవచ్చును. నరసింహస్వామి వారి దివ్య ఆశీస్సులు పొందవచ్చును.

కార్యక్రమ వివరాలు
17-08-2018-శుక్రవారము


ఉదయం 06-00 గంటలకు : గణపతి పూజ,పుణ్యాహవాచానము,అంకురాహాపణం
ఉదయం 07-00 గంటలకు : ప్రధాన కళశస్థాపన,వాస్తు,నవగ్రహ మండల ఆరాధన
ఉదయం 08-00 గంటలకు : జలాధివాసము,ధాన్యాధివాసము మహాన్నాపనము మొదలగు పూజలు
ఉదయం 09-00 గంటలకు : వాస్తు,నవగ్రహ జపహోమములు,స్థిరయంత్ర ప్రతిష్ఠాపన
ఉదయం 10-15 గంటలకు : స్థిర ధ్వజ స్థంభ ప్రతిష్ఠ,నేత్రోన్మిళనము,కుంభావహనము,మహా మంగళహారతి,పూర్ణాహుతి
ఉదయం 11-30 గంటలకు : శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత నరసింహస్వామి వారి కళ్యాణము తదుపరి అన్నప్రసాధ వితరణ కలదు
విరివిగా పాల్గొనండి - స్వామి వారి కృపాకటాక్షములు పొందండి
ఈ దేవాళయములో ప్రతి నెల ప్రతి స్వాతికి ప్రత్యేక పూజ-అన్నప్రసాద వితరణ కలదు. దర్శించండి-తరించండి
పూర్తి సమాచారము కొరకు www.justview.co చూడండి లేదా క్రింది వారిని సంప్రదించండి
ఆహ్వానించువారు
బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి
ఆలయ వ్యవస్థాపకులు & కార్యనిర్వాహకులు
మరియు
ఆలయ కమిటి
Contact Nos: 6301918160,9951773665
wwww.justview.co Email: pavananarasimhaswamy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/narasimhamurthy.balisettypavana

Let's see

coaching center

we trustfinity

ITIs