పూజల చందా వివరములు

వ.నం పూజ పేరు కాలం రుసుము చెల్లించుటకు లింకు
1

ఈ దేవాళయములో నిత్యధీపారాధన అవకాసము భక్తులకు కల్పిస్తున్నము. సంవత్సరముపాటు నూనెకు అయ్యే ఖర్చును రు 516/- గా నిర్ణయించాము. ఎవరైతే ఈ రుసుము చెల్లిస్తారో వారి గోత్రనామములు స్వామివారికి సంవత్సరముపాటు వినిపించబడును.

ఒక సంవత్సరం
చందాదారుల వివరాలు
Rs 516/- Pay here
2

ప్రతి నెలలో వచ్చు స్వాతికి స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజ మరియు అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి. భక్తులు ఆ కార్యక్రమాన్ని తమ గొత్రనామాలపై జరిపించుకొనుటకు ముందుకు వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అందుకు గాను ఒక రోజు స్వాతికి కేవలము రు 2516/- లు చెల్లించవలెను. లేదా మిరే అన్ని వస్తువులు తీసుకురావలెను.

ఒక స్వాతి రోజుకు మాత్రమే

చందాదారుల వివరాలు

Rs 2516/- Pay here
3

ప్రత్యేక పూజ - అన్నదానము భక్తుల అభీష్టము ప్రకారము వారు కోరుకున్న ప్రత్యేక రోజులలొ అనగా జన్మ,వివాహ,ఉద్యోగ,గృహ ఇంకా అనేక శుభప్రదమైన రోజులలో స్వామి వారికి పూజ మరియు అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడును.

సంవత్సరములో ఒక్కసారిమాత్రమే

చందాదారుల వివరాలు

Rs 2516/- Pay here
4
5

చందాదారుల వివరాలు

6

విరాళములు
ఈ దేవాళయములో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయవలసిందివున్నది. అవి
1. భక్తులు ఉండుటకు వసతి భవనము
2. అన్నదానము జరిపించుటకు వంట గది
3. స్నానపు గదులు మొదలగునవి.
కావున పై నిర్మాణములకు సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము.

చందాదారుల వివరాలు

మీ అభీష్టము (No Limit) Pay here

విరాళములు

దాతల వివరాలు

**ఆలయం నిర్మాణములో ఉన్నది. విరాలములు ఇవ్వగోరు దాతలు ఆలయ కార్యనిర్వాహకులను సంప్రదించండి-పోన్ నం. 9951773665

Name & Family details Donation name Amount Pay link
Y Lakshmi Narayana Reddy
Padmavathi

Amarnatha Reddy
Gotram: veyyi gadapala

kitchen room Rs 1000/- Pay here to renewal

Get Receipt here

శ్రిమతి భారతి & శ్రీ బాలిశెట్టి నరసింహ ప్రసాదు
కుటుంబం.
వజ స్థంభ దాతలు : Rs25000 Pay here to renewal

Get Receipt here

శ్రమతి యం.ఉషా & యం సుబ్బరాయుడు
కుటుంబము
ఆగష్టు2018లో జరుగు
స్వామి కళ్యాణోత్సవ
పూజా సామాగ్రి ధాతలు:
Pay here to renewal

Get Receipt here

ఎ.సుజాతమ్మగారు
మరియు కుటుంబసభ్యులు.
స్వామివారి మరియు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు
,తలంబ్రాల బియ్యం మరియు
అమ్మవారికి మంగళసూత్రం ఆగష్టు2018లో
జరుగు స్వామివారి కళ్యాణోత్సమునకు
Pay here to renewal

Get Receipt here

Pay here to renewal

Get Receipt here

Pay here to renewal

Get Receipt here

Pay here to renewal

Get Receipt here