శ్రీ పావన నరసింహస్వామి స్వచ్చంద సేవాదళం కొరకు దరఖాస్తు

శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావననరసింహస్వామి స్వయంవ్యక్త (పుట్టుశిల) పుణ్యక్షేత్రము

భక్తులకు విజ్ఞప్తి

ప్రతి స్వాతికి,పండగ,పర్వదినాలు,దేవాళయ వార్శికోత్సములు మరియు భక్తుల అభీష్టము మేరకు పుట్టినరోజు,వివాహపురోజులలొ భక్తుల కోరికమేరకు జరిగే అన్నదానములు,ప్రత్యేక పూజలు మొదలగు ఎన్నొ కార్యక్రమాలు ఈ దేవాళయములో నిర్వహించబడుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాలు జయప్రదంగా నిర్వహించుటకు స్వచ్చందముగా సేవకుల అవసరము ఎంతో వున్నది.దేవళము తరపున సేవాదళము ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. సేవాదళములో పాల్గొనదలచిన వారు www.justview.co ద్వారా మీ పేర్లు నమోదు చేసుకొనగలరు. సేవాదళములో ఎంపికైన సభ్యులకు ఉచితముగా గుర్తింపుకార్డు( Identity Card)ఏర్పాటు చేయబడును.  వివరాలకు చూడండి